آخرین اخبار

شنبه1401/4/18

08:54:1

219

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد تاکید کرد:

هرمزگان ظرفیت استاندارد سازی کالاهای دانش بنیان و نوظهور را دارد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد هرمزگان، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت:هرمزگان در استاندارد سازی کالاهای دانش بنیان و نوظهور هم که شعار سال و مورد تاکید مقام‌معظم رهبری نیز می باشد ،ظرفیت های دانشگاهی و‌علمی دارد.
احسان ساده در حاشیه بازدید از گمرک قشم  افزود: بنظر می رسد بحث زیرساخت های آزمایشگاهی ادارات کل استاندارد و ایجاد یک شبکه آزمایشگاهی متصل  برای ادارت کل مان باید تقویت کنیم تا از ظرفيت شبکه آزمایشگاهی سایر دستگاه ها و دانشگاه ها مرکز تحقیقات هم استفاده کنیم.
ساده اظهارداشت: دسترسی استان ها به تجهیزات آزمایشگاهی وزیرساخت های آزمونی، تضمین کننده رای آنها بر انطباق یا عدم انطباق کیفی اقلام ورودی یا تولیدی کشور است.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد افزود:می توانیم این موضوع را در چند استان کشور بصورت پایلوت اجرا کنیم.
وی خاطرنشان کرد :در بحث بهبود در شیوه نامه و‌روش اجرایی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی ،پیشنهاداتی که همکاران ارائه می کنند، قابل استماع است. رویه ها در بسیاری از زمان ها به موقعیت کنونی ربط دارد،برخی رویه های سال های گذشته ،شاید برای امسال قابل استفاده نباشد.بازنگری روش اجرایی انطباق کالاهای وارداتی بطور جدی مدنظر است که در دستور کار قرار می گیرد.
وی گفت: هرمزگان‌در استاندارد سازی کالاهای دانش بنیان و نوظهور هم که شعار سال و مورد تاکید مقام‌معظم رهبری نیز می باشد ،ظرفیت های دانشگاهی و‌علمی نیز دارد و‌بنظرم سازمان ملی  استاندارد می تواند نقش فعالتری در این حوزه داشته باشد.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: نگاه کلان‌ سازمان ملی استاندارد‌به عنوان‌ سازمان‌ فرادستگاهی، نظارت بر حسن اجرای استانداردهاست.
وی گفت: بایدنقشی داشته باشیم‌که فعالیت های استانداردسازی در کشور تسریع و‌تسهیل شود و‌با کیفیت بهتری انجام‌شود.
ساده در بحث همکاری با مناطق آزاد  اظهارداشت : مناطق آزاد همکاری و همراهی دارند‌ ،ولی باید موضوع تعارض در منافع در این‌همکاری رفع شود که در این حوزه نیاز به مطالعه حقوقی وقانونی و زیرساختی و تعاملی دارد که در دستور کار است.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت:بر  تسریع در ترخیص کالاهای اساسی، نهاده های دامی و موادغذایی تاکید داریم.
احسان ساده در جلسه با مدیرکل گمرک قشم با قدردانی از مدیرکل گمرک قشم  اظهار داشت : در حال حاضر در دنیا و کشور بحث بحران غذایی و نهاده های دامی است و کشورهای توسعه یافته به همین دلیل با تورم 30تا 40درصدی مواجهند.
وی خاطرنشان کرد: اما در دولت مردمی سیزدهم این موضوع مدیریت شد.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: برای تسریع در ترخیص کالاهای اساسی، نمونه برداری و آزمون قبل از اظهار و روی کشتی و... را در دستور کار قرار دادیم.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: کارکنان استاندارد در تمام ایام هفته وحتی ایام تعطیل به ارائه خدمت می پردازند.
گفتنی است در این سفر معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد از ساختمان در حال احداث آزمایشگاه های اداره کل استاندارد هرمزگان نیز بازدید کرد.

تصاویر