دسترسی سریع

معاونت ارزیابی انطباق
1396/12/24 پنجشنبه
نام و نام خانوداگی:
                      احسان رنجبر

سمت:               معاون ارزیابی انطباق

متولد:
                      1361

سوابق شغلی: 
                      کارشناس اندازه شناسی اوزان و مقیاس ها استاندارد هرمزگان
                      رئیس استاندارد شهرستان میناب
                      کارشناس مسئول صادرات و واردات استاندارد هرمزگان
                     
رئیس اداره امور آزمایشگاه ها و میزخدمت استاندارد هرمزگان
                      رئیس اداره اندازه شناسی اوزان و مقیاس ها استاندارد هرمزگان
                     رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت استاندارد هرمزگان

سوابق تحصیلی:   

                      کارشناسی فیزیک
                      ارشد مدیریت بازرگانی (در حال تحصیل)
                     ارتباط :             
شماره تماس مستقیم  : 31171235- 076
ایمیل : arzyabihormoz@isiri.gov.ir

یاداشت:

این واحد وظیفه ارزیابی انطباق برای کنترل فرآورده ها ، خدمات , فرایند ها , سیستم و اشخاص به منظور برآورده کردن ویژگی های مشخص وتعیین شده در سه حوزه اداره اجرای استاندارد , صادرات و واردات و اداره امور آزمایشگاه ها را برعهده  دارد .