دسترسی سریع

معاونت ارزیابی انطباق
1396/12/24 پنجشنبه
نام و نام خانوداگی:
                     عفت جودار

سمت:               معاون ارزیابی انطباق

متولد:
                      1364

سوابق شغلی: 
                      کارشناس برنامه ریزی صنعتی(سازمان صمت)
                      کارشناس آزمایشگاه نساجی
                       دبیر کارگروه ماده 12
                      کارشناس مسئول آزمایشگاه نساجی
                      
رئیس اداره اجرای استاندارد
                    
سوابق تحصیلی:   

                      کارشناسی مهندسی صنایع پلیمر
                      کارشناسی ارشد مهندسی صنایع پلیمر
                      دانشجوی کارشناسی حقوق(درحال تحصیل)
                     ارتباط :             
شماره تماس مستقیم  : 31171235- 076
ایمیل : arzyabihormoz@isiri.gov.ir

یاداشت:

این واحد وظیفه ارزیابی انطباق برای کنترل فرآورده ها ، خدمات , فرایند ها , سیستم و اشخاص به منظور برآورده کردن ویژگی های مشخص وتعیین شده در سه حوزه اداره اجرای استاندارد , صادرات و واردات و اداره امور آزمایشگاه ها را برعهده  دارد .