دسترسی سریع

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی
1396/12/24 پنجشنبه
نام و نام خانوداگی:
                      محمد حامدی

سمت:               معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی

متولد:
                      1366

سوابق شغلی: 
                      کارشناس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات استاندارد هرمزگان 1396-1394
                      رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات استاندارد هرمزگان1400-1396
                     
سوابق تحصیلی:   

                      کارشناسی مهندسی نرم افزار
                      کارشناسی ارشد مدیریت اجرایارتباط :             
شماره تماس مستقیم  : 31171320- 076
ایمیل : managmenthormoz@inso.gov.ir

یاداشت:

نظارت بر سیاست‌ها و خط مشی‌های اداری و مالی و استخدامی و امور مدیریت منابع انسانی و اداری ، رفاهی و استخدامی واحدها در قالب سیاست‌های کلی ابلاغی، ارزیابی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس شاخص‌ها و ضوابط مصوب و نظارت بر چگونگی صدرو مجوزهای استخدامی بر اساس اختیارات تفویض شده از سوی مراجع ذیربط،  اجرای طرح ها و برنامه های مصوب و ابلاغی و اعمال نظارت و هماهنگی لازم در این زمینه، نظارت بر اجرای امور مالی اعم از نگهداری دفاتر ، اعتبارات ، هزینه ‌ها و تهیه وتنظیم و صدور اسناد مالی و وصول اعتبارات تخصصی بر اساس قوانین و مقررات نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به برقراری حقوق و مزایا و فوق ‌العاده‌های مربوطه تمامی واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی نظارت بر انجام کلیه امور وخدمات و تدارکات استانداری و واحدهای تابعه براساس  قوانین و مقررات نظارت برتهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی (اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ) مدیریت فرایند از طریق نظارت بر تهیه ، تنظیم ، ارزشیابی و اجرای برنامه ‌های آموزشی کارمندان واحدها با همکاری مراجع آموزشی ذیربط ، نظارت بر اجرای برنامه ‌ها و طرح‌های تحول اداری - توسعه فنآوری اطلاعات ، نوسازی اداری و مصوبات شورای عالی اداری در واحدها و ارائه گزارش‌های لازم تهیه الگو و سیستم‌های اطلاعاتی متناسب با نیازهای موجود در استان.