دسترسی سریع

معرفی مدیر کل
نام و نام خانوداگی:
                      محمد سروش سهیلی راد
متولد:
                     
سوابق تحصیلی:   
                     

ارتباط :             
دفتر مدیر کل(مسئول دفتر اقای اسلامی)  : 31171210- 076
ایمیل :  managerhormoz@isiri.gov.ir