دسترسی سریع

نظرسنجی خدمات دستگاه
ورود اطلاعات نظرسنجی خدمات ارباب رجوع هرمزگان
تاریخ مراجعه
جنسیت
سن
تحصیلات
شغل
برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت در سال اخیر