دسترسی سریع

نظرسنجی خدمات دستگاه
ورود اطلاعات نظرسنجی خدمات ارباب رجوع هرمزگان
مجوز دیدن نمونه از موجودیت را نداريد!

تاریخ مراجعه
جنسیت
سن
تحصیلات
شغل
برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت در سال اخیر